RAPIRA

WYMIENNIKI CIEPŁA

Seria płytowych wymienników ciepła wykonanych ze stali żaroodpornej

BUDOWA

BUDOWA

Gęsto użebrowana płyta wykonana ze stali o wysokiej przewodności cieplnej zapewnia intensywną wymianę ciepła

BUDOWA

Pionowe kanały gazowe można czyścić ręcznie lub automatycznie za pomocą pneumatycznego nadmuchu pulsacyjnego

WYPOSAŻENIE KOMPLEKSU SUSZENIA ZIARNA

ZAKRES UPRAWNIEŃ

RAPIRA 6
mW 4 6 8 10 12 14 16 20 24 28

Moc cieplną powyżej 14 MW zapewniają iskry wymienników ciepła o mocy 8...14 MW

Płytowo-żebrowy wymiennik ciepła gaz-powietrze RAPIRA 4 RAPIRA 6 RAPIRA 8 RAPIRA 10 RAPIRA 12 RAPIRA 14
Moc cieplna na wyjściu, MW 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
Współczynnik przenikania ciepła, W/m²·K 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Średnia temperatura ciśnienie, K 210 210 210 210 210 210
Powierzchnia grzewcza, m² 480 720 960 1 200 1 430 1 670
Masa w zespole, t