KRATA

DO SPALANIA WARSTW

ZASADA WARSTWOWEGO SPALANIA BIOMASY

Warstwowy sposób spalania paliwa charakteryzuje się tym, że paliwo ładowane jest warstwą o określonej grubości na nieruchome lub ruchome ruszty, na których pali się koks opałowy, a substancje lotne uwalniane z paliwa spalają się nad warstwą paliwa w komorze paliwowej .

RUCHOMA KRATKA Z Zmechanizowanym doprowadzeniem paliwa

W paleniskach z przesuwną listwą paliwo przesuwa się po nieruchomym poziomym ruszcie grillowym za pomocą specjalnej listwy o specjalnym kształcie, która wykonuje ruch posuwisto-zwrotny wzdłuż rusztów grilla. Służy do spalania biomasy pod kotłami o wydajności pary do 6,5 t/h; w paleniskach z pochylonymi rusztami świeże paliwo ładowane do paleniska od góry zsuwa się do dolnej części paleniska pod wpływem grawitacji podczas spalania.

grating

KOTŁY Z WARSTWOWYM SYSTEMEM SPALANIA

KOTŁY Z WARSTWOWYM SYSTEMEM SPALANIA
KOTŁY Z WARSTWOWYM SYSTEMEM SPALANIA
KOTŁY Z WARSTWOWYM SYSTEMEM SPALANIA

SPALANIE WARSTW

SPALANIE WARSTW

AUTOMATYZACJA

AUTOMATYZACJA

BUDOWA

BUDOWA